diamond nails műköröm alapanyagok budapesti kis- és nagykereskedéseFőoldal
Általános Szállítási Feltételek
ÁSZF
Kapcsolat
Jótállás és garancia
Webáruház
 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

   
   1.      Bevezetés


1.1 A  www.mukormozes.sokoldal.hu weboldal alatt elérhetõ Internetes webáruház (Webáruház), a Gesa Nails Kft. (1031 Budapest, Vízimolnár utca 4 cégjegyzékszám: 01-09-903556) a továbbiakban: Üzemeltetõ vagy Gesa Nails Kft) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Webáruház abból a célból jött létre, hogy a vásárlók az Interneten is vásárolhassanak a Gesa Nails Kft által forgalmazott termékekbõl. Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévõ cím lehet.

1.3 A jelen szerzõdési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Webáruház nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetõvé tett információkra terjed ki, a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távközlõ eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerzõdésekre, és az azok alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.

1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Webáruház nyitóoldaláról elérhetõ Kapcsolat tartalmazza.

1.5 A Webáruház használatának segítségével létrejövõ szerzõdések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerzõdések nem minõsülnek írásba foglalt szerzõdésnek, és azokat az Üzemeltetõ nem iktatja.


1.6 A Gesa Nails Kft. elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal részeinek vagy egészének on-line vagy off-line (beleértve grafikai elemek, szövegek, kép, hang- és videó multimédiás anyagok, valamint a Diamond Nails márka, valamint a hozzá kapcsolódó logók) felhasználása, újra szerkesztés, újra publikálása.

2. A Webáruházban elérhetõ termékek megrendelésére vonatkozó információk


2.1 A Webáruházban megtalálható termékek Webáruházon keresztül történõ megvásárlása elõzetes regisztráció nélkül lehetséges. A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerzõdés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minõsülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelõ minõsül ajánlattevõnek.

2.2 A Webáruházban megtalálható termékek a Webáruházon kívül is megrendelhetõek illetve megvásárolhatóak az alábbi módon:
(a) telefonon a (+36-1) 816-10-29-es telefonszámon, hétfõ és péntek között 15-tól 20 óráig, szombaton, pedig 10-tól 13 óráig;
(b) személyesen, a Gesa Nails Kft boltjában (a Gesa Műköröm- és Fodrászcikk Szaküzlet címe: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 23; nyitva tartás: hétfõ és péntek között 15-tól 20 óráig, szombaton, pedig 10-tól 13 óráig; a bolt telefonszáma: (+36-1) 816-10-29
 
2.3 A Gesa Nails Kft által forgalmazott termékek aktuális árait a Webáruház nyitóoldaláról elérhetõ oldalak tartalmazzák.

2.4 A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a megrendelt termék magyarországi kézbesítési címre történõ eljuttatásának költségét.

2.5 Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a Webáruházon feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében.

2.6 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.7 A Webáruházban történõ megrendelés elküldését követõen a megrendelés megérkezését az Üzemeltetõ e-mailben visszaigazolja.


3. A megrendelõt megilletõ elállás joga és a szavatosságra vonatkozó tájékoztatás


3.1 A fogyasztó – vagyis a termékvásárlásra vonatkozó szerzõdést gazdasági tevékenységén kívül esõ célból megkötõ személy – jogosult a küldemény kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni.

3.2 Az elállási jog a Webáruházon keresztül értékesített termékre vonatkozik.

3.3 A vásárlók elállásra vonatkozó igényüket e-mailben, vagy személyesen jelenthetik be. A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén az Üzemeltetõ az elállással érintett áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. Amennyiben a megrendelõ postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltetõ legkésõbb a visszaküldött termék Gesa Nails Kft üzletbe történõ megérkezésétõl számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a megrendelõ által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a megrendelõ által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségébõl eredõ teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentes eljuttatásának költségei a vevõt terhelik.

3.4 Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék az Üzemeltetõnek fel nem róható okból rendeltetésszerû használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetõhöz, az Üzemeltetõ nem vállalja a vételár visszatérítését.

3.5 Ha a Webáruházban megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Üzemeltetõ díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelõ ezt a lehetõséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltetõ a termék vételárát visszatéríti. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelõ a PTK szabatossági szabályai szerint jelentheti be az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt elérhetõségein.


4. Kiszállítás feltételei


4.1 A megrendelt termék kiszállítását a Magyar Posta végzi. A csomag átvételekor a vevõ köteles mindenkor ellenõrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.

4.2 A Csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akirõl a körülmények szerint feltételezhetõ, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévõ személyek és a meghatalmazással rendelkezõk.


4.3 A megrendelt áru összsúlyától függetlenül a Magyar Posta mindenkori csomagokra vonatkozó szállítási tarifája kerül felszámolásra. Amennyiben a rendelés meghaladja a 10.000 Ft-ot vagy a 10 kg súlyt, abban az esetben a csomagolási és szállítási költséget a Gesa Nails Kft vállalja át.

Termékek a forgalmazó boltjában, a Gesa Nails Kft üzletben személyesen, szállítási és csomagolási költségtõl mentesen is megvásárolhatók. Cím: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 23; nyitva tartás: hétfõ és péntek között 15-tól 20 óráig, szombaton, pedig 10-tól 13 óráig; a bolt telefonszáma: (+36-1) 816-10-29


5. Fizetési módok


5.1 A Webáruházon történõ megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek: (a) utánvéttel 

5.2 Az ÁSZF 2.2 (a) pontjában említett megrendelési mód igénybevétele esetén a fizetés  szintén utánvéttel lehetséges.

Az ÁSZF 2.2 (b) pontjában említett megrendelési módok igénybevétele esetén a fizetés  készpénzzel lehetséges.


6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó  információk 


6.1 A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a  megrendelések feldolgozása szünetel. Az ügyfélszolgálat a 6.2 pontban feltüntett idõpontokban érhetõ el. 

6.2 Az ügyfélszolgálat elérhetõségére vonatkozó adatok:
(a) telefonszám: (+36-1) 816-10-29
nyitva tartás: hétfõ és péntek között 15-tól 20 óráig, szombaton, pedig 10-tól 13 óráig;  (b) e-mail: gesamukorom@rubicom.hu
(c) levélcím: Gesa Nails Kft. / 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 23; /

6.3 A termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 2-5 napon belül juttatja el címzett részére.


7. Vegyes rendelkezések


7.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének idõpontja 2010. 02. 01. Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltetõ az új szerzõdési feltételeket közzéteszi a Webáruházon, és a Webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerzõdési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés idõpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

7.2 Az Üzemeltetõ a Webáruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.
www.mukormozes.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!